Timeline การเที่ยวจันทบุรี เมืองโบราณทางภาคตะวันออก

เที่ยวจันทบุรี

เที่ยวจันทบุรี

วางแผน เที่ยวไทย ไป จันทบุรี

07.00 น. ออกเดินทางไปจันทบุรีโดยรถตู้

ทันทีที่เรามาถึง คุณแก้ว เป็นตัวแทนของเราและเป็นล่ามจากอุ๊คบีทราเวลก็ต้อนรับเรา หลังจากช้อปปิ้งของที่ร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น (ซิมการ์ด ขนมเล็กๆ ฯลฯ) ที่สนามบินสุวรรณภูมิที่น่าประทับใจแล้ว เราก็ขึ้นรถตู้ไปจันทบุรี จันทบุรีอยู่ห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิประมาณ 4 ชั่วโมงด้วยการเดินทางที่ราบรื่น

สาละกา ผลไม้ท้องถิ่นที่มีรสชาติเข้มข้นมาก จันทบุรี ประเทศไทย ดีใจที่ได้เห็นอาหารเช้าแบบไทยมังสวิรัติพร้อมบนรถตู้สำหรับ เป็นข้าวที่ปรุงแต่งด้วยเห็ด ผัก และเครื่องเทศ ควบคู่ไปกับสลัดและเม็ดมะม่วงหิมพานต์ เราแวะพักอย่างรวดเร็วใกล้กับห้องน้ำสาธารณะและร้านกาแฟที่สะอาดมากระหว่างทาง

11.00 น. เดินทางถึงอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล

จุดหมายแรกของเราในการเดินทางครั้งนี้คืออาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล วิหารอันโอ่อ่าตระการตาแห่งนี้ตั้งอยู่ในระยะที่เดินได้จากริมน้ำจันทบุรีที่สวยงาม สร้างขึ้นในสไตล์โกธิกคล้ายกับมหาวิหารน็อทร์-ดามแห่งปารีสในฝรั่งเศสเป็นข่าวล่าสุด

เที่ยวไทย ที่อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมลเป็นหนึ่งในอาสนวิหารที่สวยที่สุดในประเทศไทยด้วยสถาปัตยกรรมอันน่าเกรงขาม งานกระจกสีที่แสดงภาพนักบุญคริสเตียนต่าง ๆ ภายในอาสนวิหาร รูปปั้นพระแม่มารีที่ส่องประกายระยิบระยับทำจากอัญมณีที่ชาวบ้านบริจาคด้วยความศรัทธา

ความสงบและความโอ่อ่าของอาสนวิหารทำให้เป็นสถานที่ที่ต้องไปในภาคตะวันออกของประเทศไทย . อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำจันทบุรี ใกล้กับย่านเมืองเก่าจันทบูรหรือที่รู้จักกันในนามแม่น้ำจันทบุรี

สะพานเชื่อมระหว่างอาสนวิหารกับเมืองเก่าจันทบูร แม้ว่าคุณจะเจอบ้านเก่าแก่มากมายที่อยู่ใกล้กับอาสนวิหารเช่นกัน มัคคุเทศก์ท้องถิ่นเล่าให้เราฟังถึงลักษณะเด่นและประวัติของอาสนวิหาร

11.30 น. เดินเล่นย่านเมืองเก่าจันทบูร หรือ ริมแม่น้ำจันทบุรี

เคยไปเมืองเก่าจันทบูรหรือที่รู้จักว่าริมน้ำจันทบูรมาก่อน มันเป็นครั้งที่สองของและก็ยังติดงอมแงม อำเภอเก่าแก่อายุกว่า 300 ปี มีประชากรผสมปนเปกันของคนไทย จีน และเวียดนามพลัดถิ่นตั้งแต่สมัยอาณาจักรรัตนโกสินทร์ตอนต้น